Ocena brak

POCHODNE WĘGLOWODORÓW

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

ALKOHOLE- związki chem. (pochodne węglowodorów), w których atom wodoru jest zastąpiony grupą węglowodorową OH. Grupa ta nazywa się też grupą funkcyjną.

WŁAŚCIWOŚCI:

-bezbarwne

-o ostrym zapachu

-lotne

-rozpusatwolne w wodzie

-łnie palne

-są rozpuszczalnikami niektórych związków organicznych

-ścinają białko

nie wykazują właściwości kwasowych ani zasadowych. mają odczyn obojętny

metanol jest silną trucizną

ROZPOZNANIE

Pod wpływem alk.etylowego zmienia się zabarwienie dwuchromianu potasu z pomarańczowej na zieloną

ZASTOSOWANIE ETYLOWEGO:

przem. farmaceutyczny

prod. farb i lakierów

przem. kosmetyczny

przem. Spożywczy

paliwa

do prod. kauczuku syntetycznego

GLICERYNA

Oleista, bezbarwna ciecz, miesza się z wodą w każdym stosunku, nietoksyczna

ZASTOSOWANIE

-prod. kosmetyków

-przem. spożywczy

-prod. dynamitu

KWASY KARBOKSYLOWE

WYSTĘPOWANIE: składnik jadu mrówek, pszczół, os i pokrzyw

ZASTOSOWANIE: octowy: ocet winny, spirytusowy, piwny stosowane w przem. spożywczym i gospodarstwie domowym jako środek konserwujący i przyprawa

WŁAŚCIWOŚCI:

Bezbarwne ciecze o ostrym, nieprzyjemnym zapachu. Związki reaktywne o typowych cechach kwasów: ulegają dysocjacji jonowej wytwarzając jony H+ , barwią lakmus na czerwono, w smaku są kwaśne, reagują z wodorotlenkami oraz z metalami.

WYŻSZE KWASY KARBOKSYLOWE

WŁAŚCIOWOŚCI

Palmitynowy i stearynowy są ciałami stałymi, nierozpuszczalnymi w wodzie, palą się żółtym kopcącym płomieniem.

Oleinowy jest cieczą, wynika to z budowy cząsteczki- między 9 a 10 atomem węgla występuje wiązanie podwójne.

ZASTOSOWANIE

Palmitynowy i stearynowy służy do wyrobu świec

Mydła są to sole sodowe i potasowe wyższych kwasów karboksylowych

Potasowe- maziste, szare

Sodowe- białe, twarde

Mydła toaletowe- sodowe z olejkami zapachowymi

ESTRY

WŁAŚCIWOŚCI

Bezbarwne lotne ciecze, słabo rozpuszczalne w wodzie o przyjemnym zapachu, dobre rozpuszczalniki

ZASOSOWANIE:

prod. dezodorantów, perfum, mydeł

prod. esencji zapachowych i smakowych

REAKCJA ESTRYFIKACJI:

Kwas karboks.+ alkoholŕester+woda

HCOOH+C2H6ŕHCOOC2H5+H2O

W reakcji estryfikacji katalitozatorem jest stężony roztwór kwasu siarkowego.

CZĄSTECZKI:

CH3OH-alk. metylowy

C2H5OH-alk. etylowy

CnH2n+1COOH-ogólny wzór kw. karb.

HCOOH –mrówkowy

CH3COOH-octowy

C13H33COOH-oleinowy

C15H31COOH-palminowy

C17H35COOH-stearynowy

R1COOR2-ogólny wzór estrów

Podobne prace

Do góry