Ocena brak

Pobieranie reprezentatywnej próbki mleka surowego do oceny jego jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej

Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014

Ocena jakości surowca i dokonanie rozliczeń finansowych pomiędzy dostawcą mleka a zakładem mleczarskim (spółdzielnią mleczarską) wiąże się z koniecznością pobierania próbek mleka od poszczególnych dostawców i transportowania ich w stadium nie zmienionym do laboratoriów, w których dokonywane są analizy mikrobiologiczne, cytologiczne i chemiczne.

Próbka reprezentatywna (średnia laboratoryjna próbka) jest to mała ilość (zwykle 50-500 cm3) mleka podlegającego ocenie, pobrana w taki sposób, aby jej skład był odzwierciedleniem składu całej partii mleka dostarczonej przez producenta. Jedną z podstawowych zasad pobierania próbki mleka jest jego wymieszanie przed pobraniem. Mleko bowiem „pozostawione w spokoju” ma właściwości rozwarstwiania się, np. tłuszcz podchodzi do góry (zdolność podstojowa mleka). Próba mleka musi być reprezentatywna i pobrana do czystych i suchych naczyń wykonanych ze szkła, plastiku lub stali nierdzewnej. Jeżeli jedna partia mleka jest dostarczona w kilku naczyniach, to próbka musi się składać z próbek pobranych z każdego naczynia w ilości proporcjonalnej do objętości. Prawidłowe pobieranie próbek jest pierwszym warunkiem prawidłowej oceny badanego mleka. Ponieważ mleko jest doskonałą pożywką dla drobnoustrojów, które mogą spowodować zmiany chemiczne, więc należy zapobiec temu przez natychmiastowe:

•    schłodzenie mleka do temperatury +4°C i przechowywanie w tej temperaturze, ale nie dłużej niż 24 godziny;

•    zakonserwowanie mleka środkami chemicznymi.

Próbki mleka muszą być przechowywane i transportowane w szczelnie zamkniętych naczyniach szklanych lub z tworzyw sztucznych nie reagujących z mlekiem, uprzednio dokładnie umytych i wysuszonych, nie mogą być narażone na działanie wyższych temperatur i promieni słonecznych.

 

Podobne prace

Do góry