Ocena brak

Płynięcie cieczy

Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014

Sposób reakcji surowców i poduktów spożywczych na działanie sił mechanicznych zależy przede wszystkim od wielkości sił wewnętrznych, wiążących ze sobą poszczególne cząstki i cząsteczki w mniej lub bardziej trwały układ. Siły te są bardzo małe w układach gazowych, które są ściśliwe i wypełniają całą objętość dowolnego kształtu naczynia, do którego są wprowadzone. Ciecze, w przeciwieństwie do gazów, mają określoną samoistną objętość, swobodną powierzchnię oraz błonę powierzchniową o ustalonym napięciu powierzchniowym. Ich cząsteczki odznaczają się dość zróżnicowaną ruchliwością, co powoduje, że mogą stawiać różny opór powolnym odkształceniom postaci. Jeszcze większym oporem na odkształcenia niż ciecze charakteryzują się ciała stałe.

Odkształcenie w cieczach nazwano płynięciem. Płynięcie przedstawia się zwykle na diagramach, podających w układzie współrzędnych prostopadłych zależność między naprężeniem stycznym T a gradientem prędkości płynięcia yNaprężenie styczne (wyrażone jako siła tarcia na jednostkę powierzchni) jest składową naprężenia styczną do płaszczyzny, na której zostało określone naprężenie. Gradient prędkości oznacza przyrost prędkości cieczy na jednostkę długości wzdłuż drogi o kierunku, w którym ten przyrost jest największy. Miara nachylenia linii przedstawiającej zależność naprężenia stycznego od gradientu określa tarcie wewnętrzne, czyli opór stawiany przez ośrodek ciekły podczas ruchu jednych jego warstw względem drugich i nazywa się lepkością.

 

Podobne prace

Do góry