Ocena brak

Płyn w jamie opłucnowej

Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014

Obecność płynu w jamie opłucnowej jest najczęstszym objawem chorób zajmujących opłucną. Laboratoryjne badanie płynu odgrywa znaczącą rolę w diagnostyce chorób opłucnej, dostarcza bowiem wielu informacji

o etiopatogenezie. Wskazaniem do nakłucia jamy opłucnej (torakocenteza) jest obecność każdego płynu o niejasnej etiologii. Coraz częściej wskazaniem do torakocentezy jest zastoinowa niewydolność krążenia. Pobieranie płynu stosuje się także wówczas, gdy płyn nie jest obustronny, bądź jego poziom w jamach opłucnych jest asymetryczny lub gdy chory odczuwa bóle opłucnowe albo gorączkuje. Określenie czy płyn ma charakter wysięku czy przesięku ma duże znaczenie kliniczne, decyduje bowiem o wyborze sposobu dalszego postępowania. W przypadku przesięku leczenie jest ukierunkowane na zastoinową niewydolność krążenia, marskość wątroby, zespół nerczycowy lub innej choroby będącej przyczyną przesięku. W sytuacji gdy płyn jest wysiękiem o nieznanej etiologii, wskazane jest jego dalsze badanie wg schematu Lighta.

Na świecie najczęstszą przyczyną płynu wysiękowego w jamie opłucnej są przerzuty nowotworowe do opłucnej i węzłów chłonnych śródpiersia (25--53% przypadków). Natomiast w Polsce, na podstawie danych pochodzących z ośrodków specjalistycznych, wykazano, że najczęstszą przyczyną płynu w jamie opłucnej jest zakażenie gruźlicze (40-55% przypadków), a na drugim miejscu choroba nowotworowa (9-25% przypadków).

 

Podobne prace

Do góry