Ocena brak

Plusy i minusy wejścia Polski do Unii europejskiej stan na czerwiec 2010

Autor /LafeLaftEnupt Dodano /23.06.2005

PLUSY I MINUSY WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ


Unia Europejska to wielka rodzina państw demokratycznych, których celem jest praca na rzecz wspólnego dobrobytu i pokoju.
Na początku Unia składała się jedynie z sześciu krajów: Belgii, Niemiec, Francji, Włoch, Luksemburga i Holandii. Dania, Irlandia i Wielka Brytania przystąpiły do UE w 1973 roku, Grecja w 1981 roku, Hiszpania i Portugalia w 1986 roku, a Austria, Finlandia i Szwecja w 1995 roku. W 2004 roku Unia została poszerzona o największą jak dotąd liczbę państw. Dnia 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej przystąpiło 10 nowych krajów, między innymi Polska.
Historia pomysłu na stworzenie Unii Europejskiej sięga okresu II Wojny Światowej. Pomysł taki narodził się po to, by zapobiec na zawsze podobnym zbrodniom i zniszczeniu. Pierwszy jej projekt przedstawił minister spraw zagranicznych Francji, Robert Schuman, w dniu 9 maja 1950 roku. Data ta została uznana za dzień narodzin obecnej Unii Europejskiej i co roku 9 maja jest obchodzony jako Dzień Europy.
Od chwili upadku systemu komunistycznego w 1989 roku, wszystkie demokratyczne rządy Rzeczypospolitej Polskiej dążyły do włączenia kraju do struktur gospodarczych i prawnych Unii Europejskiej. Przedstawienie w dniu 8 kwietnia 1994 oficjalnego wniosku o przyjęcie do UE otworzyło formalnie proces negocjacyjny. Polska rozpoczęła okres intensywnych przygotowań ukierunkowanych na przyszłe członkostwo w UE. Negocjacje zakończyły się sukcesem w grudniu 2002r. 16 kwietnia 2003 w Atenach prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał Traktat o Przystąpieniu RP do UE. Natomiast w referendum które zostało przeprowadzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003, większość obywateli polskich uczestniczących w glosowaniu wypowiedziała się za przystąpieniem RP do Unii Europejskiej. Dzisiaj możemy z satysfakcją stwierdzić, że najważniejszy cel naszej polityki zagranicznej został osiągnięty.
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej zamknęło na zawsze okres niesprawiedliwego podziału Europy, wprowadzonego w wyniku układu w Jałcie. Przyczyniło się również do rozszerzenia na Wschód tej strefy bezpieczeństwa, stabilności i dobrosąsiedzkich stosunków, jaką jest Unia Europejska.
Po ostatnim rozszerzeniu Unia Europejska jest największym obszarem gospodarczym na świecie który wytwarza 30% światowego PKB i realizuje 17% handlu światowego.
Korzyści wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wyszczególniono poniżej:
• Możliwość podjęcia pracy na terenie unii - bezpośrednim skutkiem jest spadek bezrobocia w Polsce - lata 2004–2007 to okres bezprecedensowego wzrostu skali mobilności Polaków – liczba osób podejmujących pracę w krajach UE wzrosła w tym czasie z około 1 mln osób do 2,3 mln. Najwięcej Polaków pracowało w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, Holandii i Włoszech. W 2007 r. fala emigracyjna zaczęła się stabilizować na poziomie 320 tys. osób rocznie.

Podobne prace

Do góry