Ocena brak

Pluris petitio (res, tempus, locus, causa)

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Pluris petitio czyli nadmierne żądanie . W przypadku gdy powód posługiwał się formułką z zawartym w intentio ściśle określonym żądaniem ( intentio certa ), ryzykował przegranie całego procesu gdyby w fazie apud iudicem okazało się, że żąda od pozwanego:

  • więcej niż się należało ( res )

  • przedwcześnie ( tempus )

  • nie tam gdzie żądać powinien ( locus )

  • z niewłaściwej podstawy prawnej ( causa )

Podobne prace

Do góry