Ocena brak

Pług pospolity

Autor /Filip Dodano /29.01.2012

Wygląd: długość 0,5-0,8 cm. Jego czerwone pokrywy skrzydłowe oraz czarne głowa i przedplecze nie są niestety właściwe wyłącznie dla tego gatunku pługa (Aphodius), nie mogą więc być dobrymi cechami diagnostycznymi. W środkowej Europie żyje jeszcze szereg podobnych gatunków.  

Środowisko: wszędzie tam, gdzie leży koński lub krowi nawóz - od dolin rzecznych po łąki górskie.

Występowanie: w całej Europie, pn. Azji, również w pn. Afryce, a także w Ameryce Pn.

Liczebność: bardzo pospolity!

Rozród: samica składa ok. 30 jaj w na wpół wysuszony nawóz. Rozwój larw do momentu przepoczwarczenia trwa tylko kilka tygodni. Po ostatnim linieniu larwy zagrzebują się w glebie, gdzie następuje przepoczwarczenie.

Pokarm: chrząszcze i larwy żywią się w nawozie niestrawionymi częściami roślinnymi.

Uwagi: niektóre pługi są ściśle związane z nawozem określonych zwierząt, np. p. jeleniowy* (A. cervinus) z odchodami jelenia lub sarny.

Podobne prace

Do góry