Ocena brak

PŁUG ADAM, właśc. Antoni Pietkiewicz

Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012

PŁUG ADAM, właśc. Antoni Pietkiewicz, ur. 23 X 1823 we wsi Zamość (Białoruś), zm. 2 XI 1903 w Warszawie, poeta, powieściopisarz, publicysta. W 1845 przez rok studiował na Uniw. w Kijowie, 1845-56 pracował jako nauczyciel domowy, 1859-62 prowadził gimn. w Żytomierzu (tu zetknął się z A. Korzeniowskim, J.I. Kraszewskim i L. Sowińskim); 1864-66 więziony w Kijowie. Od 1874 przebywał w Warszawie, gdzie od 1875 był współred., a 1879-90 red. > „Kłosów", 1891-1903 Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej, 1899-1903 „Kuriera Warsz."; był też (1894-99) kierownikiem lit. „Wędrowca". Cieszył się popularnością w świecie lit. Warszawy; w 1897 obchodził 50-lecie twórczości. Dorobek poetycki P. obejmuje gawędy i obrazki wierszem (Wigilia św. Jana 1847, Kłosy z rodzinnej niwy 1856, Pamiątki domowe 1858, Przyjaciele 1870, sielankowy poemat z dziejów zaścianka szlach. Sroczka 1869). Jego opowiadania i powieści społ.-obycz. (Duch i krew t.1-3 1859, wyd. 2 1897, Oficjalista 1873, Bakałarze 1875) mimo różnic światopoglądowych, dzielących P. od pozytywistów - bliskie były prozie tendencyjnej. Ukazały się zbiory jego utworów Zagon rodzinny (t. 1-3 1854) i Zupełny zbiór pism (S. I-II t. 1-6 1862-63). Niektóre opowiadania przełożono na czeski. P. jest ponadto autorem przekładów (m. in. Szekspira, V. Hugo, A. Puszkina, oraz życiorysów pisarzy, m. in. J.I. Kraszewskiego (1880), A.E. Odyńca (1885), Z. Kaczkowskiego (1891), Deotymy (1900), wspomnienia pośm. o W. Syrokomli, z którym przyjaźnił się od wczesnej młodości („Bibl. Warsz." 1862) i wydawcą jego poezji.

Księga wierszy 2; Zbiór poetów 3. I. MACIEJEWSKA Sylwetka literacka A.P., „Pam. Lit." 1958 z. 1; W. GOMULICKI A.P., w: Warszawa wczorajsza, oprac. J. W. Gomulicki, W. 1961.

Podobne prace

Do góry