Ocena brak

Płuca

Autor /armani Dodano /04.03.2014

(-, lungs, imaging); zasady obrazowania nie odbiegają od obowiązujących standardów' w badaniu radiologicznym klatki piersiowej. W uzasadnionych przypadkach poza zdjęciami tylno-przednimi (P-A) i bocznymi posługujemy się projekcjami dodatkowymi, tj. przednio--tylnymi (A-P), zdjęciami P-A i A-P szczytów' płucnych, zdjęciami w lordozie dla lepszego uwidocznienia zmian w płacie środkowym, projekcji uwidaczniających podstawę płuc oraz zdjęć celowanych szczytów i przestrzeni pozamostkowej. Dla oceny zachyłków przeponowo-że-browych, także w/ diagnostyce —> pylic płuc dużą przydatność mają zdjęcia skośne. Zdjęcia we wdechu i wydechu mają znaczenie u pacjentów z zaburzeniami wentylacji płuc. Preferuje się —> technikę twardego promieniowania, przez co uzyskuje się obrazy o płaskich kontrastach. Umożliwia to wykrywanie w płucach drobnych guzków wielkości 6 mm. Zdjęcia przeglądowe klatki piersiowej przedstawiają obraz sumowania się wielu struktur anatomicznych, co utrudnia dokładną interpretację zmian. W tych przypadkach znajdują zastosowanie zdjęcia warstwowe, tomograficzne (—> tomografia; —> tomosynteza - cyfrowa technika tomografii) przedstawiające obraz wybranej warstwy płuca. USG jest przydatna głównie w wykrywaniu małych ilości płynu w' j. opłucnej i wyborze miejsca nakłucia otorbionych zbiorników płynu. Spiralna cienkowarstwowa TK znajduje zastosowanie w diagnostyce zmian rozsianych w płucach oraz w wykrywaniu guzków' płuc < 2 cm. Guzki płuc < 10 mm mogą nie być wykryte w radiografii konwencjonalnej. Zarówno TK, MR jak i TK/PET są podstawą oceny stopnia zaawansowania raka płuc. Tomografia MR w porównaniu z TK dokładniej różnicuje struktury naczyniowe śródpiersia i wnęk od okolicznych tkanek. Dynamiczna TK z oceną perfuzji oraz TK/PET stanowią cenne metody w różnicowaniu pojedynczych guzków płuca mniejszych od 8 mm. W obrazowaniu chorób płuc ważne znaczenie ma badanie drzewa oskrzelowego (—> drzewo oskrzelowe, obrazowanie) i naczyń płucnych (—» angiografia TK). (L.SJ

Podobne prace

Do góry