Ocena brak

Płuca

Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013

Płuco jest narządem parzystym, położonym w jamie klatki piersiowej w okolicach opłucnowo-płucnych, po bokach śródpiersia. Od ściany klatki piersiowej płuca oddzielone są dwiema blaszkami opłucnej – ścienną i płucną, oraz zawartą między nimi włosowatą szczeliną czyli jamą opłucnej. W każdym płucu wyróżnia się podstawę płuca i szczyt płuca oraz:

  • Powierzchnię żebrową

  • Powierzchnię śródpiersiową

  • Powierzchnię przeponową

  • Brzeg przedni

  • Brzeg dolny

Brzeg przedni po stronie lewej wytwarza wcięcie sercowe i języczek płuca lewego. Brzeg dolny wnika do zachyłka żebrowo-przeponowego. Na powierzcni żebrowej wyróżnia się część kręgową. Na powierzcni śródpiersiowej znajduje się zagłębienie zwane wnęką płuca w kształcie trójkąta o zokrąglonych kątach, przez które przechodzą wszystkie twory wchodzące lub wychodzące z płuca, a więc oskrzela, naczynia i nerwy. Tworzą one korzeń płuca otoczony opłucną, której blaszka opłucnowa w tym miejscu przechodzi w blaszkę ścienną. Poniżej korzenia płuca dwie blaszki opłucnej schodzą w dół prawie do przepny tworząc więzadło płucne. Wycisk sercowy jest znacznie głębszy na łucu lewym niż na prawym, ponieważ większa część serca leży po lewej stronie ciała. Na powierzchni śródpiersiowej w płucu prawym u góry wycisku sercowego widoczna jest bruzda dla żyły głównej górnej, która przedłuża się ku górzew bruzdę dla żyły ramienno-głowowej prawej, a od tyłu przebiega bruzda dla tętnicy podobojczykowej prawej. Z przodu przebiega pionowo bruzda dla przełyku. Z przodu więzadła płucnego znajduje się wgłebienie dla żyły głównej dolnej.Na powierzchni śródpiersiowej płuca lewego widoczna jest bruzda dla łuku aorty. W jej górnej części odchodzi od niej ku szczytowi płuca bruzda dla tętnicy podobojczykowej lewej, a od przodu przebiega równolegle do niej słabiej zaznaczona bruzda dla żyły ramienno-głowowej lewej. W przedłużeniu bruzdy dla łuku aorty pionowo w dół, znajduje się bruzda dla aorty zstępującej. Z przodu bruzdy aortowej, w jej dolnej części, znajduje się wycisk przełykowy. Płuco lewe ma większą długość niż płuco prawe, jest bardziej smukłe i ma mniejszą objętość.

Płuco prawe podzielone jest na trzy płaty – górny, środkowy i dolny przez szczelinę poziomą oddzielającą płat górny od płata środkowego i szczelinę skośną biegnącą od góry w dół i do przodu, oddzielającą płat środkowy od płata dolnego.

Płuco lewe ma tylko jedną szczelinę – szczelinę skośną, która dzieli go na dwa płaty – górny i dolny. Powierzchnie płatów zwrócone do siebie nazywane są powierzchniami międzypłatowymi. Pokryte są one opłucną płucną, która wnika do szczelin, dzięki czemu płaty są w stosunku do siebie przesuwalne. Podczas wdechu brzeg przedni przechodzi w brzeg dolny płuca nieco bardziej z boku po stronie lewej niż po prawej, a w rzucie na ściany klatki piersiowej, w linii środkowo-obojczykowej, po obu stronach ciała leży on na poziomie VI chrząstki żebrowej. Podczas spokojnego wdechu dolne granice płuc obniżają się zwykle o ok. 1 cm, ale z boku i z tyłu brzeg dolny obniża się o 3-4 cm. Podczas silnego wdechu w tych miejscach dolna granica płuc może się obniżyć nawet do 6 cm.

Podobne prace

Do góry