Ocena brak

Płoć alpejska

Autor /Bonifacy78 Dodano /31.01.2012

Wygląd: mniej lub bardziej wygrzbiecone, bocznie spłaszczone ciało. Linia brzucha między płetwami brzusznymi a odbytem zaokrąglona. Początek płetwy grzbietowej nad (lub tylko nieznacznie za) nasadą płetw brzusznych. Wąski otwór gębowy ustawiony prawie poziomo. Tęczówka oka czerwona (w odróżnieniu od tęczówki bardzo podobnej do płoci wzdręgi). Duże łuski koliste, 39-48 (zwykle 42-45) wzdłuż linii bocznej. Płetwy piersiowe z 16, grzbietowa z 12-14, odbytowa z 12-14 promieniami. Zęby gafdłowe jednoszeregowe 5[6]-5.  

Ubarwienie: grzbiet ciemno lub niebieskozielony, boki srebrzyste o żółtawym połysku, brzuch w okresie godowym opalizujący czerwonawo, samce z wysypką perłową.

Długość: 25-30 [-50] cm.

Występowanie: Europa na północ od Pirenejów i Alp po Ural i dalej na Syberii.

Środowisko: wody stojące i wolno płynące.

Tryb życia: stadna ryba obficie zarośniętej roślinnością strefy przybrzeżnej.

Rozród: tarło w kwietniu i maju. Kleiste jaja osiadają, podobnie jak wylęgające się po 4-10 dniach larwy, na roślinach wodnych, korzeniach pod wodą i kamieniach.

Pokarm: drobne zwierzęta i rośliny.

Uwagi: w Czarnej Orawie stwierdzono występowanie p. karpackiej (R. r. carpathorossicus), która występuje w dorzeczu Dunaju (przyp. tłum.). W limanach mórz Czarnego, Azowskiego i Kaspijskiego żyją 2 formy anadromiczne: tarań (R. r. heckeli) i wobła kaspijska (r. caspius).

Podobne prace

Do góry