Ocena brak

PLENIZM

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PLENIZM (łc. plenus = pełny)

Termin utworzony zapewne od nłc. ple­num, oznaczającego m. in. przestrzeń cał­kowicie wypełnioną materią.

filoz. przyr. Pogląd, według którego we Wszechświecie nie ma —> próżni, zgodnie z tezą: „natura lęka się próżni" {natura horret vacuum). Teza ta, związana z arystotelizmem, została obalona doświadczalnie przez E. Torricellego i O. von Guerickego, z którycłi pierwszy uzyskał (1643) prze­strzeń wypełnioną tylko małą ilością pary rtęciowej (tzw. próżnia Torricellego), dru­gi zaś wynalazł pompę próżniową (1650).

Podobne prace

Do góry