Ocena brak

Platon

Autor /ErentrePunjup Dodano /20.08.2006

Platon stworzył własną koncepcję państwa, ponieważ chciał dać ludziom wizję państwa idealnego.
Filozof wyobrażał sobie państwo działające na takiej samej zasadzie jak człowiek, czyli z zachowaniem identycznego podziału. Dzieląc państwo na 3 kasty przyporządkował każdej jedną część człowieka. Głowie przyporządkował władze, piersi ? strażników, (czyli żołnierzy), a podbrzuszu wytwórców (robotników).
Platon powiedział, że w państwie powinny być stałe i niezmienne zasady, bo jakiekolwiek zmiany doprowadzą do jego rozpadu. Państwo jest ważniejsze od jednostki, którą jest człowiek. W systemie tym wszystko musi mieć charakter powszechny, nikt nie może żyć inaczej niż według wzorca. Wszyscy obywatele muszą mieć ten sam cel, ponieważ jest to warunek ładu. Dla Platona najważniejsze było dobro państwa. Wszystko, co do tego prowadzi jest dobre.
Platon jako pierwszy filozof napisał, że kobiety mają takie same możliwości w zdobywaniu wiedzy jak mężczyźni i w niczym im nie ustępują. W jednej ze swoich ksiąg napisał, że państwo, które nie kształci i nie ćwiczy kobiet, jest jak człowiek, który trenuje tylko prawą rękę.
Platon chciał przekazać władzę w ręce filozofów. Dwa najniższe stany powinny wyrzec się dzieci i oddać je na wychowanie do ludzi wykształconych. Filozofowie mieliby według swojej wiedzy stworzyć wzorzec idealnego obywatela, według którego każdy musiałby żyć.
Dodatkowo Platon chciał, żeby wszystkich poetów wygnać, ponieważ kierują się emocjami, przez co byliby wrodzy doskonałemu porządkowi.
Czy chciałabym mieszkać w idealnym państwie Platona?
W wizji tego greckiego filozofa podobają mi się jedynie 2 koncepcje. Po pierwsze przekonanie o konieczności kształcenia kobiet, co nie było spotykane w starożytności. Kobieta stała zawsze na uboczu, zajmując się domem i dziećmi. Możliwość kształcenia, jedynie artystycznego, miały tylko kobiety z zamożnych domów. Druga koncepcja, która mi się podoba w wizji Platona to wprowadzenie przedszkoli i całodziennych szkół. Co było, tak jak kształcenie kobiet, nowością w starożytnej wizji państwa. Moim zdaniem w tych dwóch aspektach Platon myślał bardzo współcześnie.
Nie chciałabym mieszkać w państwie Platona. Dlaczego?
Współczesne cywilizacje dążą do demokracji, natomiast Platon uważał, że jest to ustrój bardzo chwiejny oraz brakuje w nim dyscypliny społecznej.
Według Platona rządzący państwem, czyli filozofowie - to państwo, bo oni je stanowili, posiadając wiedzę, co jest dobre a co nie dla społeczeństwa. Jednak uważał, że sprawujący władzę nie powinni posiadać własności prywatnej, wszystko miało być wspólne i służyć jednemu wspólnemu celowi, czyli państwu.
Nie chciałabym żyć w państwie, w którym jednostka się nie liczy, jak proponował Platon. Według niego człowiek to element państwa, który ma wartość tylko wtedy, gdy jego życie i działanie służy celom państwa. Jednostka w państwie Platona nie była wartością suwerenną. Natomiast żołnierze mieli pomagać rządzącym w utrzymaniu porządku w państwie, poprzez kontrolę nad obywatelami.
W koncepcji, którą proponuje Platon nie ma miejsca na reformy, które według niego są zagrożeniem dla państwa, ponieważ wprowadzają zmiany. Filozof nie chciał wtajemniczać ludzi młodych do swojej koncepcji, ponieważ mają oni dużo pomysłów, a to oznacza zmiany, których Platon tak bardzo się bał. Myślę, że zmiany w państwie są potrzebne, gdyby ich nie było to nie byłoby jakiegokolwiek rozwoju. A jeżeli zmiany są potrzebne to potrzebne są pomysły m.in. młodych ludzi.
W idealnym państwie Platona niestety nie ma miejsca dla poetów. Nie chciałabym żyć w państwie, gdzie nie ma wierszy, pieśni. Przecież każdy z nas ma emocje i część z nich można odnaleźć w poezji.
Można cenić Platona za jego mądrość i odwagę w trosce o dobro ogółu, pragnął stworzyć idealne państwo. Nie widzę siebie w systemie proponowanym przez Platona, ponieważ odnajduję w nim elementy komunizmu i totalitaryzmu. Człowiek jako element państwa w koncepcji Platona nie może podejmować decyzji dotyczących państwa chyba, że jest wykształconym filozofem.

Podobne prace

Do góry