Ocena brak

Plany życiowe dziewcząt a prawa biologiczne

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

W procesie dojrzewania charakter człowieka ulega coraz większej krystalizacji. Dużą folę odgrywa wykształcenie się samodzielności oraz tych wszystkich właściwości, które zazwyczaj obejmujemy nazwą siły woli.

Po osiągnięciu dojrzałości popędy powinny być ujęte w karby uczuć oraz nakazów społecznych i etycznych, a życie człowieka — podporządkowane kryterioair reafclego krytycyzm# oraz dążeniom do osiągnięcia celów własnych oraz celów obliczonych na dobro ogólne. Popęd seksualny traci więc często swój‘odrębny, izolowany charakter, a działając wspólnie i harmonijnie z innymi popędami — syntonicznymppoznawczymi^ samozachowawczym — stać się może źródłem takiego uczucia, które mogłoby być podwaliną trwałego związku dwojga ludzjppłi$i#^^

Plany małżeńskie powstają u dziewcząt o wiele wcześniej niż u chłopców. Dziewczęta też znacznie wcześniej, racjonalniej i praktyczniej przystępują do realizacji małżeństwa.

W okresie dojrzewania dziewczęta powinny być zaznajomione z niektórymi prawami biologicznymi, tak aby wynikłe z nich zasady mogły realizować we własnym życiu. Muszą zatem poznać swój plan życia biologicznego i skonfrontować go z planem życia zawodowego. Obecnie, zwłaszcza u kobiet z wyższym wykształceniem, sprawy związane z życiem biologicznym niejako schodzą na dalszy plan, natomiast dominują dążenia do skoncentrowania całego wysiłku na życiu zawodowym. Jest to^jeden z najczęstszych „błędów” współczesnego życia.

Każda kobieta znajduje się pod wpływem zróżnicowanych czynnif ków biologicznych, prowadzących do zmian zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Dorastająca dziewczyna powinna być w pełni uświadomiona o wpływie poszczególnych faz cyklu miesiączkowego, jak również ciąży i porodu* na stan ogólny i samopoczucie kobiety. Musi również zdawać sobie sprawę z obowiązków wynikających W wiążących się z wychowywaniem dziecka, które co najmniej do 3 roku życia powinno stanowić z matką prawie biologiczną całość, ze względu na intensywny w tym okresie rozwój całego organizmu, a zwłaszcza mózgu. Dziewczyna powinna zdawać sobie sprawę, że w planowaniu życia należy opierać się na podstawowych zasadach rządzących przyrodą, których nie można pominąć, a przede wszystkim uświadomić sobie, że nie można w życiu spodziewać się sukcesów i zadowolenia, jeżeli jest pnp pożbawiońe planów. W ich Mkła^ Janiu powinna korzystać z rad ludzi doświadczonych, a zwłaszcza rodziców i nauczycieli, oraz wyrabiać w sobie zdolność przewidywania — ten tzw. drugi stopień inteligencji.

Informacje z zakresu cyklu miesiączkowego, ciąży i współżycia seksualnego powinna dziewczynka otrzymać zarówno w domu, jak i w szkole. Wskazane jest, aby wiadomości te uwzględniały również informacje na temat zasadniczych chorób dziedzicznych. W doborze partnera kobieta powinna się kierować przesłankami biologicznymi (wzajemne podobanie się od początku znajomości), a nie parabiolo-gicznymi (warunki ekonomiczne lub tym podobne). Nie są wskazane związki partnerów, w rodzinach których występują podobne typy schorzeń.

Należy pamiętać, że najlepszym okresem dla rozwoju ciąży jest wiek 18—28 lat. Później może być z ciążą więcej kłopotów.

Błędy popełniane przez młode dziewczyny wypływają głównie z łatwowierności i naiwności w obcowaniu z mężczyznami, którzy często liczą się jedynie z własnymi interesami.

Podejmując przedwcześnie współżycie płciowe, dziewczyna nie zawsze zdaje sobie sprawę, że jego skutkiem może być zarażenie się chorobami wenerycznymi, nieplanowane zajście w ciążę wraz ze wszystkimi następśtwami ( poronienie, niepłodność, niemożność donoszenia następnych ciąż). Trzeba jej wytłumaczyć, że każde przerwanie ciąży wiąże się z trwałym, choć o różnym stopniu, uszkodzeniem narządu rodnego. Uszkodzenie trwałe błony śliizowej macicy stwarza bardzo trudne warunki' do rozwoju następnych ciąż. Po poronieniach występuje również ponad 30% zaburzeń seksualnych: Niepłodność następuje w co 7 przypadku po przerwaniu ciąży. Po każdym przerwaniu ciąży należy unikać przez 2 lata zajścia w ciążę, ze względu na często występujące w tym okresie ciąże pozamaciczne. Po każdym poronieniu należy natychmiast podjąć leczenie i prowadzić je przez dłuższy czas.

 

Podobne prace

Do góry