Ocena brak

Planowanie zabiegów usprawniających

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Ustalanie programu rehabilitacji leczniczej, a w tym zabiegów usprawniających jest istotnym momentem w usprawnianiu osób z dysfunkcją narządu mchu. Opierać się musi na wnikliwej analizie charakteru schorzenia, ogólnej wydolności pacjenta, jego możliwości funkcjonalnych i nastawienia psychicznego. Dokładna ocena stanu chorego wymaga często konsultacji wielospe-cjalistycznych i dodatkowych badań. Konieczne jest uwzględnienie wszystkich przeciwwskazań do zabiegów, jakimi mogą być schorzenia narządów wewnętrznych, szczególnie układu krążenia i oddychania, schorzenia nowotworowe itp.

Zlecenia zabiegów i ćwiczeń powinny być ściśle sprecyzowane: z ustaleniem rodzaju zabiegu, dawek, czasu trwania i liczby zabiegów. Zależnie od celu, jaki chce się osiągnąć, ustala się odpowiednią współzależność zabiegów. Planowanie powinno się odbywać etapami, na pierwszym planie stawiając cel najbliższy, jaki pacjent powinien osiągnąć. Zabiegi powinny być wykonywane według zaleceń w odpowiednim czasie, tak aby nie kumulowały się w szkodliwy sposób, wprowadzając równocześnie chorych we właściwy rytm leczenia.

 

Podobne prace

Do góry