Ocena brak

Plan taktyczny

Autor /Dale Dodano /20.03.2013

Plan taktyczny, zwany też planem operacyjnym, jest budowany na podstawie planu strategicznego. Ogólny plan taktyczny może obejmować okres pięcioletni, a szczegółowy plan - roczny.

Co roku należy opracować nowy (zmodernizowany) plan taktyczny. Opracowaniem planu powinny zajmować się jednostki organizacyjne, które go będą realizować. Plan ten jest opracowywany dla oddziału, wydziału lub nowej jednostki międzywydziałowej. Musi być wkomponowany w ogólny plan strategiczny przedsiębiorstwa, stąd też mogą wynikać pewne nowe struktury organizacyjne w celu wykonania zaplanowanych działań.

Kolejność opracowywania planu taktycznego jest następująca:

1)    przegląd celów wynikających z planu strategicznego przedsiębiorstwa dla wydziału (oddziału), dla ustalenia, czy wynikają jakieś zmiany w zakresie produkcji, organizacji;

2)    ocena aktualnych szans produktu w przypadku przewidywanych jego modyfikacji lub rozbudowy;

3)    ocena popytu w roku przyszłym na nowy lub modernizowany produkt, produkowany przez wydział;

4)    wypunktowanie kolejnych zadań oraz ocena możliwości wydziału przed uruchomieniem, zmianami w toku produkcji;

5)    ocena możliwości istniejących zasobów i przewidywanych w planie rocznym;

6)    określenie struktury programowej (zadaniowej) niezbędnej podczas realizacji zaplanowanych zadań;

     7)    określenie potrzeb i zbilansowanie ich z posiadanymi zasobami;

     8)    wybór strategii działania;

     9)    utworzenie systemu informatycznego, który będzie zbierał, przechowywał i przekazywał zainteresowanym dane o realizacji planu;

   10)  realizacja planu i jego bieżąca ocena.

Podobne prace

Do góry