Ocena brak

Płaca zasadnicza

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

Z natury płacy zasadniczej wynika, że w większości organizacji uzgodniona jest stawka za daną pracę zanim pracownik ją wykona. Płaca zasadnicza jest zatem określana w oczekiwaniu pewnego poziomu performance jaki ma osiągnąć pracownik, nie jest wyznaczana po fakcie, gdy wyniki są znane i można je ocenić. Jest to istotna różnica pomiędzy płacą zmienną, która stanowi wynagrodzenie za osiągnięcia przeszłe i w związku z tym jej wysokość może być regulowana odpowiednio do rzeczywistego poziomu tych osiągnięć.

Fakt, iż płaca zasadnicza wypłacana jest niejako w oczekiwaniu rezultatów każe, by oprócz informacji na temat rynku, rozważyć użycie następujących kryteriów jako determinant płacy zasadniczej:

 

oraz, być może, wiele innych.

Dobór kryteriów oraz sposobów ich użycia zależny jest od specyfiki firmy oraz charakteru pracy. Zawsze jednak powinien skłaniać pracowników do takiego ukierunkowania swoich wysiłków, które przyniesie największe korzyści firmie i pomoże osiągnięciu jej celów biznesowych.

Podobne prace

Do góry