Ocena brak

PISMO LITERACKO-ARTYSTYCZNE

Autor /Bosman Dodano /10.04.2012

PISMO LITERACKO-ARTYSTYCZNE, miesięcznik wyd. od 1983 w Krakowie; red. nacz. W. Jaworski, ponadto w zespole m. in. I. Bodnar, L. Bugajski, M. Dziwisz, A. Kaliszewski, W. Kawiński, A. Komorowski, S. Magala, K. Miklaszewski, Z. Wawrzyniak. Pismo prezentuje współcz. poezję i prozę różnych generacji (od I. Newerlego i A. Kuśniewicza po A. Kulika, D. Bitnera, S. Marynowicza), pol. i obcą, oraz w szerokim zakresie eseistykę lit.-filoz., światopoglądową, omawia też zagadnienia kultury artyst. - sztuk piast., teatru, filmu, muzyki - pol. i z różnych stron świata, intensywniej jednak zajmuje się problematyką dziedzictwa myśli (tyt. działu), świadomości twórczej, psychologii twórczości (W. Mejbaum, E. Brzezicki, S. Magala, K. Woźniakowski).

Podobne prace

Do góry