Ocena brak

Piotrków Trybunalski

Autor /lenny Dodano /15.01.2013

Miasto na Wyżynie Łódzkiej, przy linii kolejowej i trasie szybkiego ruchu Warszawa - Katowice. 81 tys. mieszkańców.
Zaliczany do najstarszych miast polskich. Już w XIII w. miejsce sądów książęcych i zja­zdów rycerstwa. Od 1578 do 1792 siedziba Trybunału Koronnego. Zniszczony podczas wojen szwedzkich, pożar w 1786 zniszczył Stare Miasto. Po 1815 powstały zakłady przetwórcze, w 1889 założono hutę szkła (obecnie Hortensja). W 1975-98 stolica województwa. 
Gotycki kościół farny p.w. św. Jakuba z XIV w.; kościół i klasztor Bernardynów zbudowany w 1626-43; kościół i klasztor Dominikanek z 1 poł. XVII w.; dawny Zamek Królewski (obecnie muzeum) zbudowany w 1511-21 przez Benedykta z Sandomierza (po 1918 użytkowany przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze); fragmenty murów obronnych wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego. Pośrodku Rynku obrys ratusza. Zabytkowe kamienice w Rynku i przy sąsiednich ulicach, z piw­nicami i sklepieniami. Dawna Synagoga (obecnie biblioteka).
Kościół Jezuitów p.w. św. Franciszka Ksa-werego projektowany przez J. I. Delamarsa 
w stylu barokowym, zbud. w 1701-27. Od 1788 do 1864 w rękach Pijarów, a po 1945 ponownie Jezuitów. Pd. ściana wsparta na dawnych murach miejskich. Kolebkowe sklepienia w nawie oraz krzyżowe w kap­licach. W prezbiterium i nawie dekoracje stiukowe i polichromia malowana w 1736­-41 przez Andrzeja Ahorna. Wyposażenie wnętrza barokowe, snycerka i rzeźby zakon­ników jezuickich. W ołtarzu głównym, drewnianym ze złoceniami, obraz MB z Dzieciątkiem zwanej Trybunalską. Od 1580 obraz znajdował się w farze, w czasie obrad Trybunału przenoszony był do kaplicy sądowej w zamku, a później do ratusza. Od 1600 obraz stanowił własność Trybunału. W kościele Jezuitów znajduje się od 1829. Barokowe ołtarze boczne i ambona prze­niesione z kościoła Pijarów w 1796.
Do kościoła przylega Kolegium, powstałe z zakupionych około 1692 i rozbudo­wanych dwóch kamienic. Szkoła funkcjono­wała od 1706, po kasacie Jezuitów w 1773 przekazana Pijarom. W 1754 rozpoczęto budowę Nowego Kolegium. Obiekt osta­tecznie wykończyli Pijarzy w 1803. Od 1833, po odebraniu zakonnikom pełniło funkcje gimnazjum rządowego.

Podobne prace

Do góry