Ocena brak

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012

Miasto na Wysoczyźnie Piotrkowskiej, stolica woj. piotrkowskiego; prawa miejskie nadane pod koniec XIII w.; Kazimierz Wielki otoczył miasto murami. Od 1578 siedziba trybunału (stąd nazwa) dla Wielkopolski i Mazowsza do 1792.

Konstytucje piotrkowskie uchwalone na sejmie z 1496 odmawiały mieszczanom prawa nabywania i posiadania posiadłości ziemskich oraz uszczuplały prawa opuszczania ziemi i przenoszenia się do miast przez chłopów.

Piotrkowski świadek za łyżkę barszczu dawne przysł. Przywilej piotrkowski zob. Przywilej (generalny w Piotrkowie). Statuty piotrkowskie zob. Statuty (Kazimierza Wielkiego).

Podobne prace

Do góry