Ocena brak

PIORUN

Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013

Bardzo silne wyładowanie elektryczności przebiegające między warstwąchmur a ziemią. Istnieje hipoteza, że piorun najczęściej uderza wmiejsca o silnej radiacji (promieniowania geopatycznego). Istnieją danewskazujące na to, że ptaki, np. bociany, wybierają na gniazda miejsca osłabym promieniowaniu.

Informacja ta może być przydatna przy budowieróżnych urządzeń gospodarskich. Trafny wybór miejsca pod budowę chroniprzed uderzeniem pioruna, a także przed szkodliwym promieniowaniem.Szczególną formą wyładowań jest tzw. piorun kulisty, którego istota niezostała do końca poznana.

Podobne prace

Do góry