Ocena brak

Pióropusznik strusi

Autor /Domarat876 Dodano /20.02.2012

 

Wygląd: Wieloletnia duza paproć z krótkim kłączem i licznymi, do 50 cm długimi podziemnymi rozłogami. Liście płonne gęste, ułożone w lejek, do 50 150 cm wysoki.

Blaszka liściowa jasnozielona, podłużnie owalna, w górze nagie zwężona. Odcinki liści ułożone naprze-mianlegle, siedzące, zaostrzone, pierzasto klapowane lub pierzasto-sieczne, po 30-70 z każdej strony osadki.

Liście zarodnionośne w środku lejka liści płonnych, krótsze, pojedynczopierzaste, zielo-nawe, w końcu ciemnobrązowe, zwinięte podobnie do strusich piór, pozostają zimą.  

Dorzewanie zarodników: Od VI.

Siedlisko: W zaroślach łęgowych, nad potokami i brzegami rzek.

Występowanie: W Poisce wzdłuż Karpat i Sudetów Zachodnich, rzadko na niżu.

Podobne prace

Do góry