Ocena brak

Pion celny

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Organami administracji rządowej w sprawach celnych są: Dyrektor Izby Celnej i Naczelnik Urzędu celnego.

W celu ustalenia zgodności przepisów prawa, przywozu w polski obszar celny lub wywozu z tego obszaru określonego towaru organy celne są uprawnione do:

 • dokonywania oględzin towarów

 • ustalania tożsamości osób

 • rewizji celnej

 • przeszukiwania osoby w pomieszczeniach.

Zadania naczelnika UC to (m in.):

 • dokonywanie poboru należności celnych

 • nadawanie towarom przeznaczenia celnego

 • wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego

 • sprawowanie dozoru celnego i dokonywanie kontroli celnej

 • zwalczanie i ściganie przestępstw skarbowych zakresie wykroczeń w zakresie ustalonym w KKS

Zadania Dyrektora IC:

 • sprawowanie nadzoru nad Naczelnikiem UC

 • rozstrzyganie w Instancji w sprawach należących w I instancji do Naczelnika UC

Podobne prace

Do góry