Ocena brak

Piłka siatkowa

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

piłka siatkowa; gra zespołowa z udziałem dwóch drużyn liczących po ośmiu zawodników, w tym dwóch rezerwowych. P. s. popularna jest w grupie startowej II (głusi), III (amputowani) oraz V i VI. Rozgryw­ki II grupy startowej inwalidów od­bywają się także z drużynami nie-in wal idów wg obowiązujących przepi­sów Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. P. s. amputowanych: 1) wg MFPS, ale z określonym do­borem zawodników w drużynach; 2) na siedząco. Ad 1) drużynę na boisku stanowią zawodnicy, u których suma punktów obliczona w oparciu o sto­pień poszkodowania jest nie niższa niż 14 wg oceny: a) obustronna am­putacja poniżej kolan, ale powyżej kostek — 4 pkt, b) obustronna ampu­tacja stóp powyżej lub przez stawy skokowe — 3 pkt, c) jednostronna amputacja powyżej lub przez staw ko­lanowy — 3 pkt, d) jednostronna am­putacja poniżej kolan, ale powyżej stawów skokowych — 2 pkt, e) jedno­stronna amputacja stopy przez stawy skokowe — 1 pkt, f) obustronna am­putacja poniżej łokcia, ale powyżej nadgarstka — 3 pkt, g) jednostronna amputacja powyżej łokcia — 2 pkt, h) jednostronna amputacja poniżej łokcia, ale powyżej nadgarstka — 1 pkt. Punktacja zatwierdzona przez Międzynarodową Federację Sportu Inwalidów (ISOD) dopuszcza tylko amputowanych. Przepisy polskie poz­walają na start inwalidów o różnych dysfunkcjach narządu ruchu w dwóch grupach: A — jednostronna amputac­ja goleni, jednostronna amputacja uda, obustronna amputacja goleni, porażenia w obrębie jednej kończyny dolnej z zachowaną czynnością mięś­nia czworogłowego uda, usztywnienie stawu kolanowego kończyny dolnej skrócenie jednej kończyny dolnej (naj­mniej 3 cm) i niedowład mięśni 'pod­udzia; B — jednostronna amputacja przedramienia, jednostronna ampu­tacja ramienia, całkowite porażenie jednej kończyny dolnej, porażenie mięśni przedramienia i ręki do 3° w skali Lovetta, amputacja co naj­mniej trzech palców ręki.

Podobne prace

Do góry