Ocena brak

PIKADOR, kawiarnia poetów Pod Picadorem

Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012

PIKADOR, kawiarnia poetów Pod Picadorem, istniejąca od listopada 1918 do marca 1919 w Warszawie, początkowo przy ul. Nowy Świat 57, a nast. w podziemiach Hotelu Europejskiego. Założona (na wzór tego typu imprez futuryst.w Moskwie) przez T. Raabego, A. Słonimskiego, J. Lechonia i J. Tuwima (do których niebawem dołączyli J. Iwaszkiewicz i K. Wierzyński). była w istocie poet. kabaretem literackim. W kawiarni występowali w czasie wieczorów poet. członkowie późniejszej grupy —» ..Skamandra", nazywanej wówczas grupą P.: poza czołowymi skamandrytami poeci F. Przysiecki, J.M. Rytard, Z. Karski, malarze K. Witkowski i A. Świdwiński, aktorzy M. Morska i S. Jaracz, przejściowo również członkowie warsz. Klubu Futury stów. Działalność kawiarni była charakterystycznym objawem procesu demokratyzacji kultury lit. u progu 20-lecia międzywojennego, zarówno jako instytucji popularyzującej twórczość poet. skamandrytów, kreującej i lansującej nowe postawy i nowe wartości lit., jak i nowego środka komunikacji lit., umożliwiającego masowy i bezpośredni kontakt poetów z szerokim kręgiem odbiorców.

J. STRADECKI P., w: W kręgu Skamandra, W. 1977.

Janusz Stradecki

Podobne prace

Do góry