Ocena brak

Pies przewodnik

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

pies przewodnik; pies przygotowany przez specjalną tresurę do pełnienia funkcji przewodnika człowieka nie­widomego. Dobrze wyszkolony p. p. potrafi prowadzić niewidomego po znanych trasach, omijać przeszkody, zatrzymywać się przed stopniami scho­dów i przejściami przez ulicę. Na roz­kaz rusza on naprzód, zatrzymuje się, skręca w lewo lub w prawo i wyko­nuje szereg innych wyuczonych czynności, potrzebnych w konkretnych wa­runkach życiowych niewidomego. P. p. pomaga niewidomemu w unika­niu przeszkód i niebezpieczeństw w czasie poruszania się w przestrzeni.

Podobne prace

Do góry