Ocena brak

Pierwszy biskup w Polsce

Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013

Jordan, ustanowiony biskupem w 968 roku, może działał w Polsce już wcześniej i udzielił chrztu MieszkowiI jako główny kapelan Dąbrówki. Nieznany jest kraj jego pochodzenia i klasztor, z którego przybył.Wskazuje się na Ratyzbonę (Regensburg) w południowych Niemczech, bo Dąbrówka miała kontakty ztym środowiskiem kościelnym, ale też na Liege w Belgii, skąd później przybywali duchowni do Polski.Najprawdopodobniej pochodził z słowiańskiej Dalmacji, co dawało mu znajomość języka słowiańskiego,i wyszedł z benedyktyńskiego klasztoru w Zadar, lub dotarł do Polski przez rzymski klasztor świętego Aleksego na Awentynie.

W Rzymie przebywała (965-967) Maria-Mlada, siostra Dąbrówki, i jej misję uStolicy Apostolskiej w sprawach Kościoła czeskiego łączy się z staraniami Mieszka I o biskupa dla Polski.Według wytycznych Mikołaja I, pierwszy biskup dla kraju chrystianizowanego powinien przyjąćsakrę w Rzymie. Pytanie o klasztor, z którego przybył Jordan, jest zarazem pytaniem o ośrodek misyjnydla Polski, który wspierał biskupa, dostarczał dalszych duchownych i wyposażenia liturgicznego dla kościołów.

O działalności biskupa Jordana zachowała się tylko jedna relacja źródłowa. Thietmar pisze, że ciężkąmiał pracę, zanim niezmordowany (...) w wysiłkach nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania winnicyPańskiej (IV, 56).

Najtrudniejszy problem badawczy stanowi charakter prawny Jordana i jego następcy Ungera. Thietmar,prawdopodobnie w oparciu o projekt bulli dla Magdeburga z 1004 roku, zaliczył go jako biskupa poznańskiegodo biskupów podległych metropolii magdeburskiej, założonej także w 968 roku. Badania Wł.Abrahama i P. Kehra w 1920 roku wykazały, że takiej zależności nie było, uznano więc Jordana i Ungeraza biskupów misyjnych, których ośrodkiem działalności był Poznań, gdzie Mieszko I wzniósł kościółbiskupi, katedrę, oprócz istniejącego kościółka zamkowego Najświętszej Panny.

Wymowa źródeł, któremówią o ustanowieniu biskupa Jordana, czego nie odniesiono by do biskupa misyjnego, praktyka Kościołaod Mikołaja I, zalecająca tworzenie biskupstw po chrzcie władcy kraju, oraz odkrycia archeologicznew katedrze poznańskiej przemawiają za tym, że w Polsce już w 968 roku powstało biskupstwo,skoro zaś nie było jeszcze metropolii, podlegało bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Biskup Jordan zmarłw 984 roku. Prawdopodobnie po nim przewodniczył Kościołowi w Polsce biskup nieznany z imienia,jego zaś następcą był od 992 roku Unger, przedtem opat w Memleben.

Podobne prace

Do góry