Ocena brak

Pierwsze cywilizacje i ich władcy

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

W pierwszych osiadłych cywilizacjach Bliskiego Wschodu (Sumerowie, Babilończycy) w pewnym momencie świeccy przywódcy plemienni zawarli rodzaj przymierza z nowo powstałą kastą kapła­nów, dzięki czemu ich autorytet jako władców zyskał uprawomocnienie w wyznawanej przez dany lud religii. Ur-Nammu, jeden z pierwszych wład­ców Sumeru, tak rozpoczął wydany przez siebie kodeks praw - „Król Sumeru i Akadu, z mocy Nanna ..." Nanna był jednym z sumeryjskich bóstw astralnych. Ta boska opieka przedstawiana była symbolicznie. Na wielu asyryjskich płaskorzeź­bach nad królem widnieje symbol bóstwa wspie­rającego go na polowaniu albo na wojnie.
Starożytni władcy Bliskiego Wschodu często też, chcąc ugruntować swoją dominującą pozycję, powoływali się na własne osiągnięcia. Na przykład na królewskiej lasce jednego z egipskich faraonów z okresu predynastycznego, znanego jako „Skor­pion", widniała scena przedstawiająca go na tle zbudowanego dzięki niemu kanału irygacyjnego. Jednak od czasów XIX dynastii ilustracje przed­stawiały władców w walce z wrogiem albo biorą­cych jeńców i niewolników.

Podobne prace

Do góry