Ocena brak

Pierwsza pomoc w zatruciach

Autor /пapaзит Dodano /23.01.2007

Zatrucie to zespół patologicznych objawów spowodowanych szkodliwym działaniem na ustrój substancji trujących zwanych truciznami.
Trucizny mogą wnikać do organizmu różnymi drogami:
*przez przewód pokarmowy np. leki, alkohol, trucizny grzybów, detergenty- środki pieniące się, substancje oleiste, produkty naftowe;
*przez układ oddechowy np. tlenek węgla;
*przez skórę i błony śluzowe np. atropina, pestycydy, substancje żrące;
*przez tkanki miękkie np. narkotyki.
Najczęstszymi przyczynami zatruć są: tlenek węgla i gaz ziemny, leki, alkohol, środki czyszczące i piorące, grzyby kapeluszowe, stężone kwasy i zasady.
Czynniki ryzyka wystąpienia zatrucia to: brak szczelności instalacji gazowej; brak bezpiecznego miejsca przechowywania leków i środków chemicznych; pozostawianie dzieci bez opieki.
W zależności od rodzaju zażytej trucizny objawy zatrucia mogą się różnić. Jednak wśród najczęściej obserwowanych objawów zatrucia należy wymienić: bóle, głowy, zawroty głowy, senność i zaburzenia świadomości, zaburzenia widzenia, uczucie zimna, nudności i wymioty, zaburzenia oddychania, dreszcze i gorączka.
Zanim rozpoczynamy leczenie zatrucia udzielamy pierwszej pomocy, tak jak w przypadku poparzenia miejsce oparzone bierzemy pod zimną wodę. W zależności od zatrucia powinno się podawać odpowiedni płyn osłabiający działanie trucizny:
*leki, grzyby, zatrucia pokarmowe woda z węglem lekarskim (aktywowanym)
*kwasy woda z białkiem kurzym (4 białka/szklankę), mleko
*zasady woda z kwaskiem cytrynowym w stosunku 10:1
*jodyna woda z mąką ziemniaczaną (zawiesina)
*leki, zatrucia pokarmowe woda z sokiem malinowym
*morfina mocna herbata
Metody usuwania trucizny w zależności od drogi wnikania do ustroju:
Ogólne: powietrze, woda, zawiesina węgla aktywowanego (2 tabletki na szklankę wody).
*zatrucia pokarmowe: sprowokowanie wymiotów przez doustne podanie lekko słonej wody; nie należy prowokować wymiotów u nieprzytomnych i z napadem drgawek oraz nadciśnieniem;
*zatrucia oddechowe: zapewnienie dopływu świeżego powietrza, odcięcie dopływu szkodliwego gazu;
*zatrucia przezskórne: zdjęcie odzieży i dokładne opłukanie(nie należy jej szorować gąbką ani szczotką) skóry dużą ilością wody, wykonanie opatrunku osłaniającego;
Zatrucia pokarmowe:
Pestycydami, toksynami bakterii (gronkowców, paciorkowców, bakterii z grupy Salmonella);
Źródła zatrucia : pryskane owoce, nieświeże ryby, mięso, majonez, lody, kremy, ciasta;
Objawy zatrucia: bóle głowy o charakterze tętnienia, ból brzucha, biegunki, gorączka, nudności i wymioty;
Pierwsza pomoc: woda z sokiem malinowym, lekko słona woda w celu wywołania wymiotów, woda z węglem lekarskim (podawać łyżeczką), okład na głowę w przypadku gorączki, wezwanie pomocy lekarskiej.

Podobne prace

Do góry