Ocena brak

Pierwsi mistrzowie paryscy - Wilhelm z Auxerre

Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013

Wilhelma z Auxerre ( t 1237 r.) znamy jako członka komisji papieskiej do sprawustalenia prawowierności Arystotelesa. Od początku XIII w. był profesoremw Paryżu. Czuć w jego pismach powiew nowej filozofii. Pozostawał pod wpływemStefana z Langton i Prepositina z Cremony, ale zachował przy t ym dużosamodzielności. Jego głównym dziełem jest Summa aurea, obszerna rozprawa,której główne tematy to wolny wybór, prawo natury i cnoty. Summa aurea wywarładuży wpływ na pierwszych mistrzów dominikańskich oraz na Albertai Aleksandra z Hales.

Podobne prace

Do góry