Ocena brak

Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu - Jan z La Rochelle

Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013

Bezpośrednim uczniem i następcą Aleksandra na katedrze w Paryżu był urodzonyokoło 1200 r. Jan z La Rochelle (de Rupella), (OFM, f l 2 4 5 r.). Podążałon tak wiernie drogą wyznaczoną przez Aleksandra, że nie wyszedł niemal pozadokonania swego mistrza.

Napisał, najsławniejszą spośród swoich dzieł, Summa de anima i szereg innychsumm m.in.: De vitiis, Depeccatis, De decem praeceptis.

U Jana z La Rochelle występuje już wyraźnie rozróżnienie istoty (essentia,quodest) i istnienia (esse, quo est). W zapatrywaniach na poznanie idzie Jan zaAlcherem z Clairvaux, którego stara się wiązać z Arystotelesem:

Z a t em w odniesieniu do tej najwyższej prawdy i w odniesieniu do owych bytów duchowych, które wznoszą się ponad intelekt ludzki, Boga nazywamyi n t e l e k t em czynnym.

Ergo respectu huius veritatis summae et respectu horum intelligibilium,quae excedunt intellectum humanum [...] dicitur Deus intellectusa g e n s.

Oznacza to, że choć częściowo Bóg jest i n t e l e k t em czynnym. Aleksanderz Hales i Jan z La Rochelle rozpoczynają w łonie zakonu franciszkańskiegot e n kierunek, któremu przeciwstawią się p o t em spirituales. Aleksander i Jankładą podwaliny tego gmachu, którego rozkwit osiągnie szczyt w myśli św. Bonawentury.

Podobne prace

Do góry