Ocena brak

Pierwotniaki - Wybrane funkcje życiowe

Autor /Tim Dodano /12.10.2011

ODŻYWIANIE. Pierwotniaki to organizmy cudzożywne. Najczęściej odżywiają się innymi organizmami tj. bakterie, inne pierwotniaki, glony bądż komórki roślinne i zwierzęce. wiele gatunków pierwotniaków czerpie pokarm z ciał innych żywych organizmów (np. zarodziec malarii). niektóre pierwotniaki odżywiają się martwą materią organiczną (pierwotniaki żyjące w glebie. Sposoby pobierania pokarmu to fagocytoza (pobieranie dużych cząsteczek pokarmowych), pinocytoza (pobieranie drobnych cząstek pokarmowych) i wchłanianie (odżywianie się związkami organicznymi, które dostają się do ciała na drodze osmozy, dyfuzji, transportu ułatwionego lub aktywnego).

WYDALANIE I OSMOREGULACJA. Zbędne produkty przemiany materii pierwotniaki usuwają przez błonę komórkową na zewnątrz na zasadzie dyfuzji. wydalanie zbędnych produktów przemiany materii łączy się z osmoregulacją, czyli kontrolą i utrzymywaniem wewnątrz organizmu pożądanego stężenia róznych substancji.

ROZMNAŻANIE. Wszystkie pierwotniaki rozmnażają się bezpłciowo przez podział mitotyczny. Jednokomórkowce o ustalonym kształcie dzielą się poprzecznie lub podłużnie. wiekszość pierwotniaków rozmnaża się również płciowo, ktore prowadzi nie tylko do powiększenia liczby osobników, ale również zapewnia im różnorodność gatunku.

Koniungacja pantofelków jest procesem płciowym, w którym dochodzi do wymieszania materiału jądrowego 2óch osobników. Proces ten o tyle łączy się z rozmnażaniem płciowym, że bezpośrednio po koniungacji nastepują podziały.

WRAŹLIWOŚĆ NA BODŹCE. Błona komórkowa pierwotniaków jest spolaryzowana tzn., że ładunki są rozłożone na niej nierównomiernie- na zewnątrz dodatnie, a wewnątrz ujemne. Rozmaite bodźce mogą zachwiać opisywany stan - zmianę polaryzacji błony- i uruchomić szereg reakcji, co wpłynie na funkcje życiowe i zachowanie się pierwotniaków.

Reakcje ruchowe P. związane są z działaniem bodźca zw. taksjami. Jeśli odbywają się w kierunku do bodźca są to taksje dodatnie.Jeśli odbywają się w kierunku od bodźca - są to taksje ujemne.

RUCH. P. o nieusztywnionej powierzchni komórki mogoą poruszac sie ruchem pełzakowatym - przesuwają cytoplazmę i tworzą nibynóżki. Organelle te mają zmienny kształt, a ruch pełzakowaty związany jest ze zmianami gęstości powierzchniowej warstwy cytoplazmy i obecnością określonych włokienek cytoszkieletu. Wiele gatunków P. porusza się za pomocą wici bądź rzęsek. Najczęściej występuje jedna wić, rzadziej dwie lub więcej. wskutek pracy wici komórka wykonuje ruche okrężne wokół własnej osi i sunie do przodu. Rzęski występują w liczbie dużo większej niż wici. Ruch rzęsek jest skoordynowany, dzięki czemu orzęski sprawnie pływają. Niektóre pierwotniaki nie mają zdolności ruchu.

Podobne prace

Do góry