Ocena brak

Pierwotna protruzja panewki

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Przyczyny powstania tej deformacji dzielimy na pierwotne i wtórne. Przyczyny wtórne to choroby metaboliczne i zapalne, takie jak: osteomalacja, wrodzona łamliwość kości, choroba Pageta, zapalenie nieswoiste i swoiste stawu biodrowego - gruźlica, reumatoidalne zapalenie stawu oraz urazy i złamania panewki stawu biodrowego. Protruzja panewki jest w tych przypadkach wynikiem osłabienia elementów kostnych tworzących dno panewki.

Przyczyny pierwotne są nieznane. Badania radiologiczne i biochemiczne nie wykazały żadnej uogólnionej lub miejscowej patologii tkanki kostnej, tłumaczącej powstawanie tej deformacji. Stwierdzono rodzinne występowanie wady. Patologię upatruje się w chrząstce ipsyłonowej, w której może dochodzić do zaburzeń wzrostowych i zaburzeń kostnienia. Według Aleksandrowa niewielka protruzja panewki u dzieci nie jest objawem patologii. Zmniejszający się nacisk głowy kości udowej na dno panewki po

8. roku życia umożliwia samoistną korekcję u większości dzieci. Niepowodzenie tej fizjologicznej korekcji (przedwczesny zrost chrząstki Y, zmniejszenie kąta szyjkowo-trzonowego) prowadzi do powstania protruzji panewki w wieku młodzieńczym. W tym wieku deformacja jest najczęściej obustronna i pojawia się w takim samym stosunku u dziewcząt i u chłopców.

Protruzja panewki stawu biodrowego pojawia się również u chorych w średnim wieku - między 30. a 50. rokiem życia - i u osób starszych - po 50. roku życia. U chorych w średnim wieku wyróżnia się dwa typy deformacji. Pierwszy typ, zwany osteoastenicz-nym, charakteryzuje się ścieńczeniem dna panewki i skąpą ilością tkanki kostnej w okolicy panewki i pozostałych części stawu biodrowego. W drugim typie, zwanym osteoartrotycznym, protruzji panewki towarzyszą zmiany zwyrodnieniowe stawu i procesy ko-ściotwórcze w postaci torbieli, odczynów okostno-wych, obfitych wyrośli kostnych. Pojawiającej się protruzji panewki u chorych w starszym wieku towarzyszą zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe w stawie biodrowym. U chorych w starszym wieku stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 3:1. Częste występowanie protruzji panewki u kobiet po menopauzie łączy się ze zmniejszoną aktywnością hormonalną.

Ograniczenie ruchów, przykurcze i ból w stawie biodrowym nasilają się w miarę narastania protruzji. Oprócz odczuwania bólu chory skarży się na narastająca sztywność stawu biodrowego. W miarę zbliżania się krętarza większego do talerza biodrowego zwiększa się ograniczenie odwodzenia w stawie biodrowym. U osób starszych postępujące zmiany zwyrodnieniowe, a nie sama protruzja panewki są zwykle główną przyczyną nasilenia objawów klinicznych.

Do objawów wstępnych w typie młodzieńczym zalicza się obecność dziobowego wnikania chrząstki ip-sylonowej do miednicy. Na prawidłowo wykonanych radiogramach miednicy charakterystycznym objawem protruzji panewki jest zniekształcenie łzy Kohlera. Zniekształcenie widoczne jest w postaci zwężenia lub skrzyżowania linii tworzących łzę. Głęboka panewka i różny stopień wypuklenia jej do miednicy z wnikającą głową kości udowej uzupełniają pełny obraz radiologiczny tej deformacji. W ocenie progresji wnikania głowy kości udowej do panewki można posłużyć się pomiarem kąta Wiberga. W miarę narastania protruzji naczynia krwionośne doprowadzające krew do głowy kości udowej są coraz bardziej uciskane przez ściany panewki. Wskutek zaciskania tych naczyń powstaje martwica głowy kości udowej.

Podobne prace

Do góry