Ocena brak

PIENIĄŻEK JANUSZ, ODROWĄŻ

Autor /Bosman Dodano /10.04.2012

PIENIĄŻEK JANUSZ, ODROWĄŻ, ur. 2 VII 1931 w Opatowicach na Kujawach, pisarz, historyk literatury, edytor. Studiował na UW filologię pol. (1945-52) i rosyjską (1953/54). W 1956-71 pracownik nauk. IBL PAN, od 1972 dyrektor warsz. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, red. czasopisma muzeum „Blok-Notes" (od 1975) oraz „Muzealnictwa" (od 1981). Odbył szereg podróży zagr., które wpłynęły na charakter jego dorobku nauk. i literackiego. Autor tomu prozy poet. Teoria fal (1964) oraz groteskowo-humorystycznych opowiadań o częstokroć zaskakujących, nie poddających się jednoznacznej interpretacji pointach: Opowiadania paryskie (1963), wyd. rozsz. pt. Coctail u Księżnej Gieorgijew (1971), Party na calle Guatemala 1974), Wielki romans w Buchane (1984), powieści Małżeństwo z Lindą Winters albo Pamiątka po Glorii Swanson (1971), Mit Marii Chapdelaine (1985). Zainteresowania naukowe P. skupiają się gł. na literaturze okresu romantyzmu (W. Emigracja, zesłańcy po powstaniu 1830/31). Opracował i opublikował m. in. wybór utworów G. Zielińskiego Kirgiz i inne poezje {1956), szkic biogr. o A. Jarnuszkiewiczu Dzieje Mickiewiczowskiego Adolfa (1956), Listy do Adama Mickiewicza w Muzeum Mickiewicza w Paryżu (1968), K. Frankowskiego Moje wędrówki po obczyźnie, Paryż cz. 1 i 2 (1973). Wyróżniony nagrodą m.st. Warszawy (1983).

Podobne prace

Do góry