Ocena brak

Pień żebrowo-szyjny

Autor /katieja Dodano /01.02.2012

Pień żebrowo-szyjny (truncus costocemcalis) występuje prawie stale (wg Adachiego w 82—93°/0). Jest to krótkie naczynie przebiegające w kształcie łuku wypukłością skierowanego ku górze, które odchodzi z tylnego obwodu t. podobojczykowej przy przyśrodkowym brzegu m. pochyłego przedniego. Do przodu od szyjki i żebra wspólny pień dzieli się na dwie gałęzie końcowe, wstępującą ku górze t. szyjną głęboką i bocznie oraz ku tyłowi biegnącą t. międzyżebrową najwyższą. W niektórych, niezbyt rzadkich przypadkach (w 7—18%) obie tętnice odchodzą samodzielnie z t. podobojczykowej.

Podobne prace

Do góry