Ocena brak

PIEŃ TARCZOWO-SZYJNy

Autor /lucyla Dodano /01.02.2012

Wspólny pień tarczowo-szyjny (truncus thyreocervicalls) gruby i zmiennej długości odchodzi z przednio-górnego obwodu części wstępującej t. podobojczykowej w pobliżu przyśrodkowego brzegu m. pochyłego przedniego. Przeważnie wysyła on trzy gałęzie: t. tarczową dolną, t. nadłopatkową oraz t. poprzeczną szyi, a nieraz jako czwartą t. szyjną wstępującą. Pień tarczowo-szyj ny może się dzielić na dwa lub trzy wtórne pnie lub też może zupełnie nic występować. Kształtowanie się pnia przypuszczalnie kojarzy się z typem budowy ciała. Typ przysadzisty, pykniczny jest bardziej skłonny do różnicowania się pnia, typ wysmukły, leptosomiczny do scalania.

Podobne prace

Do góry