Ocena brak

Pień ramienno-głowowy

Autor /lucyla Dodano /01.02.2012

Pień ramienno-głowowy (truncus brachiocephalicus) jest pierwszą i najgrubszą gałęzią łuku wychodzącą z jego początkowego odcinka. Długości 30 do 45 mm leży on ku tyłowi od rękojeści mostka, rozpoczynając się na wysokości przyczepu 2 chrząstki żebrowej i kończąc na poziomie stawu mostkowo-obojezykowego po stronie prawej. Pień ramienno-głowowy przeważnie nie oddaje gałęzi bocznych, a tylko u swego górnego końca dzieli się na dwie gałęzie: t. podobojczykową prawą (a. subclawa dextra) i t. szyjną wspólną prawą (a. earotis communis dextra).

Drugą z kolei gałęzią wychodzącą z łuku jest t. szyjna wspólna lewa (a. earotis communis sinistra). Po stronie prawej sąsiaduje ona z pniem ramienno-głowowym, rozpo czynając się o jego długość niżej od prawej; po stronic lewej i ku tyłowi sąsiaduje ona z tętnicą podobojczykową lewą, odchodzącą jako trzecia gałąź łuku z jego końcowego odcinka.

Podobne prace

Do góry