Ocena brak

Pień płucny

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Pień płucny (truncus pulmonalis). W przedłużeniu stożka tętniczego komory prawej pień płucny rozpoczyna się trzema wypukleniami, zatokami pnia płucnego (sinus trunci pulmonalis), które odpowiadają trzem płatkom półksiężycowatym zastawki pnia płucnego. Niektórzy autorzy zatoki te, podobnie jak zatoki początku aorty, obejmują wspólną nazwą opuszki pnia płucnego (bulbus trunci pulmonalis). Pień płucny przebiega skośnie z dołu ku górze, ze strony prawej w lewą i z przodu ku tyłowi. W całości zatacza on słaby łuk wklęsłością skierowany ku tyłowi i w stronę prawą. Średnica pnia wynosi przeciętnie około 30 mm, średnia długość, przez różnych autorów podawana bardzo różnie, waha się w granicach od 40 do 60 mm. Pień płucny, prawie w całej swej długości objęty workiem osierdziowym, owija się dokoła aorty wstępującej, układając się wpierw do przodu od niej, a następnie po jej lewej stronic; po dojściu prawie do wklęsłego brzegu luku aorty rozdwaja się na silnie rozbieżnie skierowane gałęzie końcowe, t. płucną prawą oraz t. płucną lewą, zaopatrujące odpowiednie płuca.

Podobne prace

Do góry