Ocena brak

Pień płucny

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Pień płucny (truncus pulmonalis), który prowadzi krew «zużytą» z prawej komory serca, biegnie po lewej stronie aorty wstępującej skośnie ku górze w stronę lewą oraz ku tyłowi i pod lukiem aorty dzieli się na tętnicę płucną prawą (a. pulmonalis dexlra) oraz na tętnicę płucną lewą (a. pulmonalis sinisira). Płaszczyzna podziału leży skośnie w przestrzeni tak, że tętnica lewa biegnie do góry, ku tyłowi i w stronę lewą, prawa natomiast prawie poziomo w stronę prawą. Tętnica lewa o przekroju poprzecznym mniejszy m niż tętnica prawa (pień płucny 30 mm, tętnica prawa 24 mm, lewa 20 mm) odchyla się pod większym kątem od przedłużenia pnia niż tętnica prawa. Tętnica prawa biegnie ku tyłowi od aorty wstępującej i żyły głównej górnej oraz do przodu od oskrzela prawego do prawej wnęki płuca: tętnica lewa kieruje się do przodu od oskrzela lewego i aorty zstępującej do wnęki lewego płuca.

Podobne prace

Do góry