Ocena brak

Pień mózgu

Autor /gruszka Dodano /20.05.2014

Pień mózgu tworzą trzy połączone ze sobą struktury położone nad rdzeniem kręgowym: rdzeń przedłużony, most i śródmózgowie (ryc. 1.14). Znajduje się w nich wiele skupisk komórek nerwowych, które biorą udział w procesach sterowania ruchem. Nerwy czaszkowe, których jądra są rozmieszczone w całym pniu mózgu, unerwiają większość mięśni głowy i szyi, przekazują informacje czuciowe (w tym dotyczące smaku, słuchu i równowagi) z receptorów tego obszaru oraz unerwiają przywspółczulnie większość narządów wewnętrznych. Przez pień mózgu przechodzą liczne drogi łączące rdzeń kręgowy z wyższymi poziomami układu nerwowego oraz drogi łączące z móżdżkiem, przez konary móżdżku - dolne, środkowe i górne. Ponadto, wzdłuż całego pnia mózgu rozciąga się twór siatkowaty, skomplikowana struktura, utworzona przez krzyżujące się włókna nerwowe oraz rozmieszczone pomiędzy nimi neurony i ich skupiska. Neurony tworu siatkowatego mają wszechstronne połączenia z wieloma obszarami mózgowia! są zaangażowane w koordynację odruchów rdzeniowych i prostych czynności ruchowych, uczestniczą w kontroli pracy serca, ciśnienia krwi i oddychania, a także wpływają na regulację stanów snu i czuwania.

Drażnienie niektórych okolic tworu siatkowatego śródmózgowia wywołuje u zwierząt proste, stereotypowe ruchy kończyn, przypominające kroczenie. Z tworu siatkowatego pnia mózgu do rdzenia kręgowego zstępują dwie drogi siatkowo-rdzeniowe: przyśrodkowa i boczna.

Budowa wewnętrzna dolnej części rdzenia przedłużonego przypomina w dużym stopniu rdzeń kręgowy, a im wyżej, tym bardziej regularny układ istoty szarej i białej ulega zatarciu i skupiska ciał komórkowych tworzą jądra, rozdzielone pasmami istoty białej. W części brzusznej rdzenia przedłużonego przebiegają drogi korowo-rdzeniowe, które tworzą na powierzchni zewnętrznej uwypuklenia zwane piramidami. W dolnej części piramid aksony tych dróg krzyżują się i przechodzą na przeciwległą stronę rdzenia (skrzyżowanie piramid), natomiast w części grzbietowej zlokalizowanych jest kilka bardzo istotnych ośrodków nerwowych. Jądra smukłe jądra klinowate, leżące w przedłużeniu sznurów tylnych rdzenia kręgowego, stanowią ośrodek przekaźnikowy w drodze do wzgórza. Jądro dolne oliwki przekazuje informacje (pochodzące przede wszystkim z rdzenia kręgowego) do móżdżku. Połączenie z móżdżkiem odbywa się przez konar dolny. W rdzeniu przedłużonym znajdują się też jądra nerwów czaszkowych, odpowiedzialne między innymi za unerwienie autonomiczne przywspół-czulne narządów wewnętrznych klatki piersiowej i jamy brzusznej (drogą nerwu błędnego - X) oraz wrażenia smakowe (nerw twarzowy - VII i językowo--gardłowy - IX), a także za ruchowe unerwienie mięśni języka (nerw podjęzy-kowy - XII). Na granicy rdzenia przedłużonego i mostu leżą jądra przedsionkowe i ślimakowe (nerw przedsionkowo-ślimakowy - VIII), odbierające sygnały z receptorów równowagi i słuchu w uchu wewnętrznym. Uproszczone zestawienie wszystkich nerwów czaszkowych i ich zakresu unerwienia przedstawiono w tabeli 1.2. W tworze siatkowatym rdzenia przedłużonego zlokalizowane są ośrodki, które uczestniczą w regulacji ciśnienia krwi i oddychania.

Sródmózgowie jest najmniejszą częścią pnia mózgu. Wyróżniamy w nim leżące brzusznie konary mózgu, utworzone przede wszystkim przez włókna biegnące z kory mózgu do ośrodków pnia i rdzenia kręgowego, oraz pokrywę śródmózgowia, w której znajduje się kilka ważnych skupisk neuronów. Istota czarna, mająca połączenia z jądrami podstawowymi, odgrywa ważną rolę w regulacji czynności dowolnej mięśni. Jądro czerwienne otrzymuje informacje (m.in. z móżdżku przez konary górne) i daje początek drogom zstępującym do rdzenia kręgowego oraz wstępującym do wzgórza. Najbardziej grzbietowo położone są ośrodki, które na powierzchni zewnętrznej tworzą wzgórki górne oraz dolne blaszki pokrywy i są związane z przekazywaniem wrażeń wzrokowych i słuchowych. Ponadto, w śródmózgowiu zlokalizowane są jądra nerwów czaszkowych, odpowiedzialne między innymi za unerwienie mięśni gałki ocznej (nerw okoruchowy - III i bloczkowy - IV), dzięki czemu odgrywają ważną rolę w kontroli ruchów oczu.

 

Podobne prace

Do góry