Ocena brak

Pień mózgu

Autor /kredka Dodano /24.04.2014

Do pnia mózgu zaliczamy rdzeń przedłużony (łac. medulla oblongata), most (łac. pons), śródmózgowie (łac. mesencephalon), a więc części mózgu, jakie pozostają po odcięciu półkul mózgowych i móżdżkowych. Wspólną cechą tych struktur jest podział na część brzuszną i grzbietową: W pniu mózgu biegną długie drogi zstępujące i wstępujące. Z niego wychodzi także szereg nerwów czaszkowych.

Pień mózgu stanowi kluczową strukturę układu nerwowego, gdyż przebiegają przezeń wszystkie ważne szlaki nerwowe.

W strukturalnej budowie pnia można wyróżnić pięć zasad (Bing 1958; Dymecki, Kulczycki 1997), a mianowicie:

1.    Jądra nerwów czaszkowych umiejscowione w grzbietowej części pnia i stanowiące przedłużenie istoty szarej rdzenia kręgowego. W śródmóz-gowiu zlokalizowane są jądra nerwów czaszkowych III i IV. W moście znajdują się jądra nerwu V, VI, VII i VIII, część jąder n. VIII. W rdzeniu przedłużonym położone są: jądra nerwu IX, X, XI, XII. Jądra ruchowe układają się przyśrodkowo w dwóch szeregach: przyśrodkowym i bocznym. Do pasma przyśrodkowego należąjądra nerwów: III, IV, VI, XII. Drugie pasmo boczne zawiera jądra nerwów: V, VII, IX, X, XI. Jądra czuciowe stanowią przedłużenie słupów tylnych rdzenia kręgowego. Między nimi znajdują się jądra autonomiczne: grzbietowe nerwu błędnego, jądro ślinowe górne i dolne.

2.    Pęczki włókien z wyżej wymienionych jąder nerwów mózgowych przebiegają ku podstawie mózgu (tj. brzusznie), z wyjątkiem nerwu IV, który opuszcza pień po stronie grzbietowej.

3.    Brzusznie od obszaru zajętego przez jądra nerwów mózgowych przebiegają drogi czuciowe, tj. wstępujące, dochodzące do kory.

4.    Poniżej wymienionych dróg czuciowych przechodzą drogi ruchowe łączące korę z rdzeniem kręgowym. Mają one charakter zstępujący.

5.    Pień mózgu posiada własny układ kojarzeniowy, należy do niego pęczek podłużny przyśrodkowy i grzbietowy oraz twór siatkowaty.

 

Podobne prace

Do góry