Ocena brak

PIELGRZYM W DOBROMILU, czyli Nauki wiejskie

Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012

PIELGRZYM W DOBROMILU, czyli Nauki wiejskie, pierwsza popularna historia Polski dla ludu, pióra I. Czartoryskiej, wyd. bezim. w Warszawie 1818 (wg wyd. 2 Estreichera istnienie edycji sprzed 1819 wątpliwe), z 40 litografowanymi portretami królów pol.; od 1819 przeważnie z (również bezim.) Powieściami wiejskimi M. Wirtemberskiej. Ujęta w formę bardzo przystępnych gawęd przybyłego do wioski byłego żołnierza (z powstania 1794 ?), przeplata opowiadanie hist. naukami moralnymi, propagującymi przede wszystkim cnoty przydatne w patriarchalnym układzie stosunków między dworem a wsią. Ogromnie popularna w 1 poł. XIX w., zwł. w zaborze ros., gdzie do 1861 była wielokrotnie wznawiana, miała też (od 1843) kilka edycji w Wielkopolsce i 2 wyd. (1884 i 1889) we Lwowie. Książka odegrała pewną rolę w rozbudzaniu i podtrzymywaniu poczucia nar., wśród ludności wiejskiej, toteż użycie jej jako pomocniczej lektury w niektórych szkołach Królestwa Pol. przed 1830 wywołało szykany władz zaborczych.

Maria Dernałowicz

Podobne prace

Do góry