Ocena brak

PIELGRZYM, czasopismo rel. dla ludu

Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012

PIELGRZYM, czasopismo rel. dla ludu, z czasem również polit. i społ.-oświat., wyd. w Pelplinie 1869-1939; początkowo ukazywało się raz, od 1876 2 razy, od 1877 3 razy w tygodniu. Założycielem i pierwszym red. był Sz. Keller, nast. m. in.: S. Roman, E. Michałowski, L. Nelka, L. Formański, L. Gayzler, L. Kowalski; wydawcy: J. N. Roman, od 1883 E. Michałowski, od 1903 - Spółka akcyjna „Drukarnia i Księgarnia". Pismo skrajnie konserwatywne, zasłużyło się obroną praw języka pol., upowszechnianiem wiedzy o przeszłości, kulturze i literaturze Polski, a zwł. Pomorza. Zamieszczało prace miejscowych pisarzy i uczonych, artykuły i materiały folkloryst. (m. in. R. Frydrychowicza Podania ludowe na Pomorzu z czasów napoleońskich). Drukowało wspomnienia pośm., życiorysy wybitnych działaczy Pomorza oraz poetów i pisarzy o znaczeniu ogólnopol. (m. in. Goszczyńskiego, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Mickiewicza, Pola, Sienkiewicza). Utwory lit. podawano gł. w dodatkach: „Przyjaciel Dzieci" (od 1882), „Zbiór Najciekawszych Powieści i Opowiadań" (1908-13), „Filut" (1910-12), „Czytelnia P." (od 1925). Do czynniejszych współpracowników P. należeli m. in.: W. Barczewski, H. Derdowski, J. Doering, H. Gołębiewski, A. Karwatowa, W. Kętrzyński, S. Kujot, Cz. Lubiński (K. Damrot), I. Łyskowski, S. Maroński, F. Nierzwicki, G. Pobłocki, J. Pobłocki, A. Samulowski, F. Sędzicki. P. był jedynym pismem pol. na Pomorzu ukazującym się nieprzerwanie przez 70 lat.

A. MAŃKOWSKI Drukarstwo i piśmiennictwo w Pelplinie, Pelplin 1929; K. TRZEBIATOWSKI Prasa i organizacje polskie w regencji gdańskiej na przełomie XIX i XX wieku w świetle pruskich materiałów archiwalnych, Roczn. Gd. 27 (1968); E. PISZCZ Stulecie „P.",Studia pelplińskie" 6 (1971). 

Andrzej Bukowski

Podobne prace

Do góry