Ocena brak

PIELGRZYM

Autor /Olech Dodano /09.04.2012

Pątnik, wędrowiec do miejsc kultu; dawn. też: podróżnik, wędrowiec; ze st.-g.-nm. piligrin od lud. łac. pelegrinus 'obcy' z łac. peregrinus 'cudzoziemski'.

Pielgrzymi, Ojcowie Pielgrzymi ang. Pilgrim Fathers, purytanie, którzy uciekli z Anglii przed prześladowaniami do Lejdy (Holandia) w początkowych latach panowania Jakuba I, po czym, pod wodzą Johna Bradforda, odpłynęli stamtąd, zawinęli do Plymouth (Anglia), gdzie dołączyli do nich inni purytanie, przebyli Atlantyk na statku „Mayflower" (zob.) i założyli pierwszą w Nowej Anglii, drugą w Ameryce Płn. kolonię Plymouth, obecnie w Massachusetts, USA.

Wędrówka pielgrzyma, ang. Pilgrim 's Progres from this World to That which is to Come 'z tego do przyszłego świata', opowieść alegoryczno-dydaktyczna prozą (cz. 1-1678,11-1684) Johna Bunyana, w formie snu autora, opisuje alegoryczną wędrówkę chrześcijanina z Miasta Zniszczenia, wśród niebezpieczeństw i pokus, do Miasta Niebieskiego* Dzieło przełożone na przeszło sto języków i dialektów. Pielgrzymka róży, nm. Der Rose Pilgerfahrt, oratorium opus 112 (1851) Schumanna.

Pielgrzymki podróże do miejsc uważanych za święte, miejsc kultu, związanych z bóstwem, założycielem religii, świętym, z relikwiami, z wiarą w cudowne skutki modlitw i kuracji w tych miejscowościach.

Słynne były już w starożytności: Abydos w Egipcie i Delfy w Grecji; w Azji: Benares w Indiach, Tąj-szan w Chinach i Nikko w Japonii; Mekka w Arabii. U chrześcijan pielgrzymki odbywano już w IV w., gł. do Ziemi Św. Polskich pielgrzymów przyciągał klasztor św. Idziego w Saint Gilles, dokąd w 1085 Władysław I Herman wyprawił poselstwo ze złotym posążkiem dziecka, aby uprosić sobie syna.

Najbardziej znane miejsca pielgrzymek to: św. Franciszek i św. Klara w Asyżu, św. Antoni w Padwie, rzekomy domek Panny Marii z Nazaretu (casa santa) w Loreto, św. Mikołaj w Bari, Jerozolima, Betlejem i Nazaret w Ziemi Św., rzekomy grób apostoła Jakuba w Santiago de Compostella (Hiszpania), groby pierwszych apostołów w Rzymie, w Polsce klasztor jasnogórski w Częstochowie, Kalwaria Zebrzydowska.

Z innych znanych miejsc wymienić można: Lourdes, Fourvifcre, Puy i St. Denis we Francji, Walsingham i Canterbury w Anglii, Guadalupe i Montserrat w Hiszpanii, Fatima w Portugalii, Kolonia i Trewir w RFN oraz Einsiedeln w Szwajcarii.

Opisy pielgrzymek polskich do Ziemi Św. z XVI w.: opis geogr. bernardyna Anzelma (1512); diariusz podróży ). Tarnowskiego (1517) i J. Goryńskiego (przed 1570); zob. Peregrynacja (abo pielgrzymowanie...).

Podobne prace

Do góry