Ocena brak

Piecza nad osobą dziecka jako element władzy rodzicielskiej

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

 

Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość fizyczna i psychiczną wymaga stałej troski o prawidłowy, wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo itp. Te troskę realizują rodzice, którzy mają prawo i obowiązek wychowywać dziecko i kierować nim. Treścią tych działań jest rozwój fizyczny i duchowy dziecka.

Wychowanie i kierowanie dzieckiem: kierowanie rozwojem psychicznym dziecka jest elementem procesu wychowawczego. Wychowanie ma na względzie kształtowanie osobowości dziecka, jego postaw, światopoglądu, systemu wartości itp.

Natomiast kierowanie dzieckiem dotyczy troski o środowisko dziecka, regulowanie i nadzorowanie tryby życia, uczestnictwie w życiu pozarodzinnym itd.

Rodzice muszą zapewnić dziecku należyte środowisko materialne oraz ochronę przed niebezpieczeństwami. Rodzice są zobowiązani troszczyć się o zdrowie dziecka, zapewnić mu mieszkania oraz stosownie do możliwości- odpowiednie dla wieku rozrywki.

Działania kształtujące sytuację prawną dziecka: zamieszkując razem z dzieckiem rodzice mogą wywierać osobisty wpływ na wychowanie dziecka i kierować nim. Gdy rodzice nie mieszkają razem miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce jego stałego pobytu u jednego z rodziców.

Rodzice mogą określić miejsce pobytu dziecka poza domem na krótszy lub dłuższy czas (wyjazd wakacyjny, pobyt w zakładzie leczniczym itd.) jednak ta decyzja powinna być podjęta wspólnie.

Rodzice nadają dziecku imię, które wpisuje się do aktu urodzenia. W tym zakresie pewna rola kontrolna przysługuje kierownikowi USC, który może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia. Jeżeli rodzice zbyt pochopnie nadadzą dziecku imię w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia mają możliwość zmiany imienia.  

Sytuację prawną dziecka kształtuje również:

  • Uprawnienie rodziców do rozwiązywania umowy o prace małoletniego

  • Zgoda na przysposobienie dziecka

  • Zgoda rodziców w sprawie badan lekarskich, operacji w odniesieniu do dziecka małoletniego

  • Decyzje rodziców dotyczące leczenia małoletniej ciężarnej córki, zwłaszcza w sprawie przerwania ciąży

  • Uprawnienie rodziców małoletniego ojca do wyrażenia zgody na uznanie jego dziecka.

Ustawodawca nakłada na dziecko obowiązek posłuszeństwa wobec rodziców, który jest konieczny dla umożliwienia rodzicom skutecznego sprawowania władzy rodzicielskiej.

Podobne prace

Do góry