Ocena brak

PIECHOTA LINIOWA FRANCUSKA

Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013

Wywodziła się z regimentów liniowych armii królewskiej, noszących historyczne nazwy, zazwyczaj prowincji, w których były kiedyś formowane. 1 I 1791 nazwy te zastąpiono kolejnymi numerami i tak powstało 101 pułków piech. liniowej. 28 VIII 1791 z oddziałów paryskiej gwardii narodowej utworzono pułki nr 102, 103 i 104. P. du Roi otrzymał wtedy nr 105. Pułki piech. kolonialnej otrzymały 26 VI 1792 nr. 106-111.

W kampanii 1792 po raz pierwszy wystąpiły bat. ochotników. Okazało się, że ich wartość bojowa jest bardzo niska. Dlatego 21 II 1793 wydano dekret o amalgamacie, a więc o połączeniu tych bat. ze starąpiech. W 1793-1794 powstały półbryg. złożone z 2 bat. ochotników i 1 (środkowego) starej piech. Takich półbryg. utworzono 198. Stopniowo ich liczbę zwiększono do 211. Ponieważ wiele z półbryg. nie miało pełnych stanów (przede wszystkim w wyniku dezercji), 8 I 1796 Dyrektoriat zredukował ich liczbę do 110.

Dekretem z 24IX 1803 Bonaparte przywrócił dawne pułki. Półbryg. wciąż nie miały pełnych stanów, łączono więc czasem po dwie, aby uformować p. nowej organizacji. W ten sposób powstało 90 pułków piech. liniowej. Taki regiment według zasad z 1803 składał się z ok. 30 ludzi w sztabie oraz 3, rzadziej 4 bat. Trzy pierwsze bat. traktowane były jako jednostki bojowe.

Czwarty natomiast pełnił funkcję ośrodka szkoleniowego i nazywany był zakładem (depót). Na czele bat. stał szef bat., mający do pomocy kilku ofic. Bat. składał się na ogół z 9 komp., przy czym pierwsza z nich nazywana była wyborczą i składała się z grenadierów. W 1805 utworzono jeszcze jedną komp. wyborczą - woltyżerską, ale zlikwidowano jedną komp. fizylierską.

Po doświadczeniach kampanii 1806-1807 Napoleon uznał, że tak rozbudowane bat. są mało ruchliwe, i dekretem z 18 II 1808 zmniejszył liczbę komp. fizylierskich do czterech. W ten sposób wraz z dwiema komp. wyborczymi (grenadierską i woltyżerską) bat. liczył 6 komp. Liczbę bat. w pułku cesarz zwiększył do 5, z tym że ostatni bat. (zakładowy) miał tylko 4 komp. Wtedy też liczbę żoł. w komp. zwiększono do 140, w tym 3 ofic. (kpt., por. i ppor). W bat. było 840 ludzi, w tym 18 ofic., a w pułku 3970, w tym 108 ofic. Bat. zakładowy miał 560 ludzi, w tym 12 ofic.

W 1812, w momencie szczytowej potęgi cesarstwa, piech. liniowa liczyła 130 pułków, niektóre z nich powstały po włączeniu regimentów innych państw (np. holend.) do armii franc. Mimo ogromnych strat poniesionych w kampanii 1812 Napoleon potrafił nie tylko odbudować piech. liniową, ale jeszcze -także dla celów propagandowych - uformował pułki o nr 134-156 z gwardii narodowej.

Podobne prace

Do góry