Ocena brak

PIECHOTA LEKKA FRANCUSKA

Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013

Wywodziła się z 12 bat. strz. pieszych, jakie istniały w dawnej armii królewskiej i nosiły historyczne nazwy prowincji, w których były formowane.

1 IV 1791 zmieniono nazwy na kolejne numery bat. piech. lekkiej, której zadaniem miało być teraz prowadzenie działań rozpoznawczych, osłonowych i ubezpieczających. Kiedy 21 II 1793 ukazał się dekret o amalgamacie (połączeniu bat. ochotników ze starą piech.), objął on także bat. piech. lekkiej. W 1793-1794 pojawiło się 15 półbryg. piech. lekkiej, których liczbę stopniowo zwiększono do 32. Na mocy decyzji Dyrektoriatu z 8 I 1796 zredukowano te półbryg. do 30.

Kiedy 24 IX 1803 Bonaparte przywrócił system pułkowy, w armii franc. pozostało 27 pułków piech. lekkiej. Organizacyjnie niewiele różniła się ona od liniowej. Komp. wyborcza nazywana była ka-rabinierską, a nie grenadierską. W 1804 w pułkach piech. lekkiej utworzono drugą komp. wyborczą-woltyżerską. W piech. liniowej pojawiła się ona rok później. W 1812 armia franc. liczyła 37 pułków piech. lekkiej. Zostały one odtworzone po klęsce kampanii ros.

Podobne prace

Do góry