Ocena brak

PIECHOTA

Autor /Olech Dodano /09.04.2012

Wojsko walczące pieszo; zob. Centuria; Falanga; Hoplici; Infenteria; Janczarzy; Kohorta; Lancknechci; Legion; Manipuł; Muszkieterowie); Pika (Pikinierzy).

Piechota wybraniecka utworzona w 1578 w Polsce przez króla Stefana Batorego z chłopów dóbr królewskich: z każdych 20 łanów stawał do służby wojennej jeden żołnierz-wybraniec, który miał za to być zwolniony od danin i robocizny; uzbrojona w rusznice, szable i siekierki, chodząca w żupanie i błękitnej delii. W 1726 obowiązek służby zastąpiono podatkiem.

Piechota łanowa utworzona w Polsce w 1655 na wzór wybranieckiej, przy czym powoływać miano po jednym piechurze nie z 20, ale z 15 łanów, i to nie tylko z dóbr królewskich.

Piechota dymowa powołana w Polsce w 1673 i 1676 jako kontynuacja łanowej, ale nie wg liczby łanów, lecz dymów, czyli gospodarstw.

Piechotne ćwiczenia... pierwszy regulamin piechoty w jęz. polskim opracowany w 1660 przez Błażega Lipowskiego, pisarza wojskowego.

Podobne prace

Do góry