Ocena brak

„PIĘĆ DRÓG"

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PIĘĆ DRÓG" (tłum. nłc. <quinque viae>) ang. the five ways

Obiegowa nazwa dowodów (argumen­tów) Tomasza z Akwinu na istnienie Boga, opartych na filozoficznej analizie rzeczy­wistości zewnętrznej. Są one następujące:

1. ze zmian, czyli z ruchu {ex motu);

  1. z istnienia nowych rzeczy jako skut­ków {ex ejfectu);

  2. z przygodności istnienia rzeczy {ex contingenti) (—> dowód kosmologiczny);

  3. z realnych doskonałości transcen­dentalnych {exgradibus perfectionis);

  4. z porządku i celowości w przyrodzie {exfine) (—> dowód fizyko-teleologiczny).

„PIĘĆ SŁÓW" gr. pente phonón; łc. quinque voces; fr. cina universaux —> Predykabilia (1).

Podobne prace

Do góry