Ocena brak

Piasecki Eugeniusz Witold

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

Piasecki Eugeniusz Witold (1872 — 1947); lekarz, przyrodnik, humanista, twórca akademickiego kształcenia w Polsce w zakresie nauk o wycho­waniu fizycznym. W 1919 r. powoła­ny na profesora przez organizatorów Uniwersytetu Poznańskiego. Stworzył najpierw katedrę wychowania fizycz­nego, a od 1922 r. samodzielne Stu­dium Wychowania Fizycznego U. P., dając tym początek pierwszej w kraju uczelni wychowania fizycznego. W la­tach 1920-1925 dyrektor Centralnej Szkoły Wojskowej Gimnastyki i Spor­tów. Ważniejsze prace: „Dzieje wy­chowania fizycznego", „Zarys teorii wychowania fizycznego". W 1981 r. uchwałą Rady Państwa nadano Aka­demii Wychowania Fizycznego w Poz­naniu imię E. Piaseckiego.

Podobne prace

Do góry